Proposta
de valor

Model
de negoci

Aliances
estratègiques

Comunicació
i visibilitat

Transforma la teva entitat

Els creixents reptes socials i econòmics, sumats a les dificultats de finançament de les organitzacions socials fan que cada dia sigui més necessari innovar i evolucionar cap a nous models de sostenibilitat.

Per això aquestes entitats han de dissenyar propostes de valor efectives, amb models de negoci sostenibles i un impacte mesurable. A més d’establir aliances estratègiques d’alt valor afegit per a les dues parts.

Fundació Ship2B i Fundació Banc Sabadell llancen la 2a edició del programa de transformació adreçat a entitats socials sense ànim de lucre cap a models de professionalització i sostenibilitat.transformación dirigido a entidades sociales sin ánimo de lucro hacia modelos de profesionalización y sostenibilidad.

Presenta la teva candidatura

Busquem entitats:

• Sense ànim de lucre de tota Espanya (associacions i fundacions) que atenguin a qualsevol tipus de col·lectiu desfavorit.

• De qualsevol àmbit d’actuació (línies prioritàries: assistència social i inclusió).

• Que puguin dedicar temps d’un petit equip per professionalitzar i millorar la seva proposta de valor.

• Que tinguin una idea preliminar del projecte que vulguin treballar, o d’un projecte en marxa que vulguin repensar a través de processos d’innovació social.

Etapes

Avantatges

Visibilitat

Totes les entitats participants tindran visibilitat a través dels nostres canals de difusió, així com un acompanyament per a la millora de la comunicació de l’entitat/projecte.

Validació de la teva proposta

Durant 10 mesos, les entitats participants contaran amb l’ajuda de formadors i mentors especialitzats en diferents àmbits, per a definir o repensar les seves propostes, disenyar models de negoci amb impacte social, millorar la comunicació i construir propostes de valor win-win.

Finançament i Premis Pro-Bono

Exploració del model de negoci del projecte i de vies de generació d’ingressos. A més, les entitats finalistes de la segona fase del programa podran optar a ajudes econòmiques i altres premis pro-bono, com una campanya creativa i de comunicació o un procés de consultoria gratuïta per al projecte treballat.

Aliances estratègiques

Oferim a les entitats amb les millors idees la possibilitat d’establir aliances estratègiques amb empreses, institucions públiques i / o privades i finançadors, que els ajudaran a validar, implementar i accelerar el seu projecte.

Projectes finalistes

Mentors

Actualitat B-Value

Partner cofundador

Partners estratègics

Altres entitats col·laboradores

Transforma la teva entitat

Els creixents reptes socials i econòmics, sumats a les dificultats de finançament de les organitzacions socials fan que cada dia sigui més necessari innovar i evolucionar cap a nous models de sostenibilitat.

Per això aquestes entitats han de dissenyar propostes de valor efectives, amb models de negoci sostenibles i un impacte mesurable. A més d’establir aliances estratègiques d’alt valor afegit per a les dues parts.

Fundació Ship2B i Fundació Banc Sabadell llancen la 2a edició del programa de transformació adreçat a entitats socials sense ànim de lucre cap a models de professionalització i sostenibilitat.

Presenta la teva candidatura

Busquem entitats:

• Sense ànim de lucre de tota Espanya (associacions i fundacions) que atenguin a qualsevol tipus de col·lectiu desfavorit.

• De qualsevol àmbit d’actuació (línies prioritàries: assistència social i inclusió).

• Que puguin dedicar temps d’un petit equip per professionalitzar i millorar la seva proposta de valor.

• Que tinguin una idea preliminar del projecte que vulguin treballar, o d’un projecte en marxa que vulguin repensar a través de processos d’innovació social.

Avantatges

Visibilitat

Totes les entitats participants tindran visibilitat a través dels nostres canals de difusió, així com un acompanyament per a la millora de la comunicació de l’entitat/projecte.

Validació de la teva proposta

Durant 10 mesos, les entitats participants contaran amb l’ajuda de formadors i mentors especialitzats en diferents àmbits, per a definir o repensar les seves propostes, disenyar models de negoci amb impacte social, millorar la comunicació i construir propostes de valor win-win.

Finançament i Premis Pro-Bono

Exploració del model de negoci del projecte i de vies de generació d’ingressos. A més, les entitats finalistes de la segona fase del programa podran optar a ajudes econòmiques i altres premis pro-bono, com una campanya creativa i de comunicació o un procés de consultoria gratuïta per al projecte treballat.

Aliances estratègiques

Oferim a les entitats amb les millors idees la possibilitat d’establir aliances estratègiques amb empreses, institucions públiques i / o privades i finançadors, que els ajudaran a validar, implementar i accelerar el seu projecte.

Etapes

Convocatòria

Presentació de candidatures

Del 13 de novembre 2017 al 17 de desembre de 2017

Presenta la teva candidatura si ets una entitat que busca:

  • Professionalitzar la proposta de valor per usuaris i finançadors, i validar-la.
  • Explorar models de generació d’ingressos que permetin diversificar les fonts de financiació i ser més autosostenibles.
  • Desenvolupar aliances estratègiques de col·laboració amb empreses privades que aportin valor compartit i s’allunyin dels esquemes filantròpics tradicionals.
Fase Concepte

Fase Formació i Conceptualització

De gener fins maig de 2018

El comitè de selecció, format per membres de Ship2B i experts del Comitè Científic del programa, farà una primera selecció d’entitats i seleccionarà un màxim de 40.

Per tal de concretar la proposta de projecte, des de Ship2B posem a la teva disposició les següents eines:

  • Una plataforma online de formació sobre innovació social.
  • Metodologia per al desenvolupament i anàlisi del seu projecte.
  • Webinars amb experts.
  • Workshops amb professionals experts en diferents temàtiques.
Fase Desenvolupament

Fase Desenvolupament del Projecte

Maig – Octubre 2018

De les propostes rebudes es seleccionaran les 10 entitats amb major potencial per contrastar el seu projecte amb mentors, experts i possibles col·laboradors així com treballar aspectes específics. Els 10 finalistes participaran també a una setmana intensiva de workshops personalitzats, on podran treballar més intensament les seves propostes segons les necessitats de cada projecte.

A més, participaran en workshops de treball amb professionals de diferents àrees (finances, comunicació, business) que les ajudaran a seguir optimitzant la proposta, i rebran l’acompanyament d’un tutor/a de Ship2B durant tot el procés.

Demo Day

Demo Day

Octubre 2018

Les 10 entitats finalistes presentaran els seus projectes al Demo Day del programa, un esdeveniment públic on es presentaran els resultats del programa i s’entregaran públicament els premis i ajudes de B-Value.

Projectes Finalistes

1ª Edició

2ª Edició

Mentors

Actualitat B-Value

Partner cofundador

Partners estratègics

Altres entitats col·laboradores