CICLOGREEN

Sector d’Impacte:
Medi Ambient

Sector Industrial:
TIC

Descripció

Ciclogreen és una plataforma online (app i web) que premia amb regals els desplaçaments amb bicicleta i caminant a la feina, permetent a empreses, ajuntaments i universitats complir els seus objectius de RSC i Pla de Mobilitat Sostenible. Proporciona una eina d'anàlisi de les nostres dades de mobilitat acumulats que permet als ajuntaments millorar infraestructures ciclistes i vianants.
.

Impacte Social

        
  • Reduir les emissions de CO2, NO2 i partícules perjudicials per a la salut degudes al trànsit rodat a les ciutats.     
  • Impulsar el difícil canvi d'hàbit dels empleats cap a l'ús de mitjans de transport sostenibles per anar a la feina.     
  • Impulsar el disseny i millora d'infraestructures per a la mobilitat sostenible.

Noticies relacionades

Altres startups invertides

CICLOGREEN

Sector d’Impacte:
Medi Ambient

Sector Industrial:
TIC

Descripció

Ciclogreen és una plataforma online (app i web) que premia amb regals els desplaçaments amb bicicleta i caminant a la feina, permetent a empreses, ajuntaments i universitats complir els seus objectius de RSC i Pla de Mobilitat Sostenible. Proporciona una eina d'anàlisi de les nostres dades de mobilitat acumulats que permet als ajuntaments millorar infraestructures ciclistes i vianants.

Impacte Social

             
  • Reduir les emissions de CO2, NO2 i partícules perjudicials per a la salut degudes al trànsit rodat a les ciutats.     
  • Impulsar el difícil canvi d'hàbit dels empleats cap a l'ús de mitjans de transport sostenibles per anar a la feina.     
  • Impulsar el disseny i millora d'infraestructures per a la mobilitat sostenible.

Noticies relacionades

Altres startups invertides