Entomo

Sector d’impacte:
Medio Ambiente

Sector Industrial:
Agroindustrial

Inversió Ship2B:

Descripció

Entom Agroindustrial habilita la transformació de subproductes i residus de la indústria agroalimentària usant insectes. El model es basa en la aplicació industrial de Hermetia illucens (mosca soldat negra) com convertidor de matèria orgànica. Aquesta espècie ha estat seleccionada per la seva alta capacitat de conversió, per ser un convertidor eficient de gran varietat de residus de diferent índole, per permetre la seva producció industrial a densitats molt elevades, i per no considerar-se una plaga o un insecte que pugui tenir un impacte negatiu en el medi ambient.
.

Impacte Social

    Aquesta tecnologia es pot aplicar en dos casos diferenciats: • Per residus aprovats, es poden revalorar mitjançant la producció del insecte i el seu destí per a alimentació de piscifactoria, un mercat molt interessant. • Per residus tòxics no aptes per a alimentació animal (per exemple purins) l'ús de la larva permet reduir el volum de residus i la seva toxicitat en gran mesura

Entomo

Sector d’impacte:
Medio Ambiente

Sector Industrial:
Agroindustrial

Inversió Ship2B:

Descripció

Entom Agroindustrial habilita la transformació de subproductes i residus de la indústria agroalimentària usant insectes. El model es basa en la aplicació industrial de Hermetia illucens (mosca soldat negra) com convertidor de matèria orgànica. Aquesta espècie ha estat seleccionada per la seva alta capacitat de conversió, per ser un convertidor eficient de gran varietat de residus de diferent índole, per permetre la seva producció industrial a densitats molt elevades, i per no considerar-se una plaga o un insecte que pugui tenir un impacte negatiu en el medi ambient.
.

Impacte Social

    Aquesta tecnologia es pot aplicar en dos casos diferenciats: • Per residus aprovats, es poden revalorar mitjançant la producció del insecte i el seu destí per a alimentació de piscifactoria, un mercat molt interessant. • Per residus tòxics no aptes per a alimentació animal (per exemple purins) l'ús de la larva permet reduir el volum de residus i la seva toxicitat en gran mesura