MJN NEUROSERVEIS

Sector d’Impacte:
Salut | Ajuda a la dependència

Sector Industrial:
Tecnologies Intel·ligents

Inversió Ship2B:
Impact Equity BF | Red d’inversió

Descripció

MJN és una empresa que realitza el disseny, la fabricació i la comercialització d’un dispositiu no invasiu, discret i portable capaç de preveure amb antelació una crisi epilèptica. Integra un dispositiu personal de recollida de dades més un sistema extern per a l’ajuda de la persona: registres, informes i possibles emergències.
.
.

Impacte Social

Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen epilèpsia sent capaces de preveure amb antelació un atac epilèptic. El sistema està pensat per a donar una ajuda a les persones i famílies que pateixen epilèpsia, especialment per aquelles que no estan controlades per medicaments i amb una alta probabilitat de patir crisis. Això representarà una millora substancial de la qualitat de vida i la integració social de les persones amb epilèpsia.

Notícies relacionades

Altres startups invertides

MJN NEUROSERVEIS

Sector d’Impacte:
Salut | Ajuda a la dependència

Sector Industrial:
Tecnologies Intel·ligents

Inversió Ship2B:
Impact Equity BF | Red d’inversió

Descripció

MJN és una empresa que realitza el disseny, la fabricació i la comercialització d’un dispositiu no invasiu, discret i portable capaç de preveure amb antelació una crisi epilèptica. Integra un dispositiu personal de recollida de dades més un sistema extern per a l’ajuda de la persona: registres, informes i possibles emergències.

Impacte Social

Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen epilèpsia sent capaces de preveure amb antelació un atac epilèptic. El sistema està pensat per a donar una ajuda a les persones i famílies que pateixen epilèpsia, especialment per aquelles que no estan controlades per medicaments i amb una alta probabilitat de patir crisis. Això representarà una millora substancial de la qualitat de vida i la integració social de les persones amb epilèpsia.

Notícies relacionades

Altres startups invertides