Social&Care

Plataforma que aprèn el que fan els usuaris diàriament i crea patrons d'activitat personalitzats, amb els que comprova si l'activitat de l'usuari està dins del que s'esperava i informa si tot va bé o si hi ha alguna incidència. Sense que l'usuari hagi de fer res, només cal que porti el seu telèfon intel·ligent o una balisa quan surten de casa per fer el control dels patrons. Social&Care permet que els cuidadors creuen tasques, recordatoris, cites i medicació de l'usuari, i alhora, els permet saber si està en el lloc correcte a l'hora adequada de forma automàtica.

Sector d’Impacte:
Ajuda a la Dependència

Sector Industrial:
Assistència Sanitària

Inversió Ship2B:

Equip Emprenedor:
Ignacio Barraqué | Daniel Cebollada

Startups Tech4Social