VISUALFY

Sector d’Impacte:
Inclusió | Ajuda a la dependència

Sector Industrial:
Tecnologies Intel·ligents

Inversió Ship2B:
Impact Equity BF | Red d’inversió

Descripció

Visualfy és una empresa tecnològica que ofereix solucions per a persones amb pèrdua auditiva. Recull la informació sonora de l’entorn i notificacions de dispositius mòbils per adaptar-los amb senyals visuals i sensorials, que inclou també missatges de vídeo en llengua de signes.

Impacte Social

Millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb problemes d’audició a través de la tecnologia, oferint-los un entorn més segur i adaptat a les seves necessitats, facilitant així la seva inclusió en la societat.
.

Notícies relacionades

Altres startups invertides

VISUALFY

Sector d’Impacte:
Inclusió | Ajuda a la dependència

Sector Industrial:
Tecnologies Intel·ligents

Inversió Ship2B:
Impact Equity BF | Red d’inversió

Descripció

Visualfy és una empresa tecnològica que ofereix solucions per a persones amb pèrdua auditiva. Recull la informació sonora de l’entorn i notificacions de dispositius mòbils per adaptar-los amb senyals visuals i sensorials, que inclou també missatges de vídeo en llengua de signes.

Impacte Social

Millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb problemes d’audició a través de la tecnologia, oferint-los un entorn més segur i adaptat a les seves necessitats, facilitant així la seva inclusió en la societat.

Notícies relacionades

Altres startups invertides