Ship2B, DKV, Nae, Esteve, Caixa Capital Risc y el Hospital Sant Joan de Déu se unen para acelerar proyectos de salud