MJN Neuroserveis

Sector d'impacte

  • Salut
  • Dependència

Sector industrial

  • Medtech

Programa

Inversió Ship2B

  • Impact Equity BF
  • Xarxa d'inversió

Descripció

MJN és una empresa que realitza el disseny, fabricació i comercialització d’un dispositiu no invasiu, discret i portable capaç de predir amb antelació una crisi epilèptica. El sistema està pensat per ajudar a les persones i famílies que pateixen epilèpsia, especialment per aquelles que no estan controlades per medicaments i amb una alta probabilitat de patir crisis.

¡Uneix-te a la Impact Community!