Visualfy

Sector d'impacte

  • Inclusió
  • Dependència

Sector industrial

  • Tecnologies Intel·ligents

Programa

Inversió Ship2B

  • Impact Equity BF
  • Xarxa d'inversió

Descripció

Visualfy és una empresa tecnològica que ofereix solucions per a persones amb pèrdua auditiva. Recull la informació sonora de l’entorn i notificacions de dispositius mòbils per adaptar-la amb senyals visuals i sensorials, el que inclou també missatges de vídeo en llengua de signes. Vol millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb problemes d’audició a través de la tecnologia, oferint-los un entorn més segur i adaptat a les seves necessitats, facilitant així la seva inclusió en la societat.

¡Uneix-te a la Impact Community!